Mùa hè sôi động

Mùa hè sôi động

Một mùa hè lại bắt đầu. Mùa hè này, các em lớn hơn mùa hè xưa. Các em cao hơn, các em trưởng thành hơn và các em yêu thương cuộc sống hơn. Các em bắt đầu một mùa hè với lớp học bơi. Được sự tài trợ của Quỹ Những Trái Tim Huế. Các em được tham gia lớp bơi 3 buổi sáng...