Census 2020

Did you finish your census 2020? Please complete your census to help our community. Our future depends on everyone doing their part. Xin mọi người hoan tất thông kê dân số 2020. Xin gọi 1-844-416-2020.

New updates from the Santa Clara County “Office of the Census”:

Response Rates

As of May 22nd, 69.6% of households in Santa Clara County have participated. What does this mean?

  • Over 488K households have responded
  • 62 census tracts have surpassed their final self-response rate in 2010
  • We are the #2 county in the state for self-response!

U.S. Census Bureau Operations

Due to COVID-19, the U.S. Census Bureau has altered their operations calendar. Some key dates are below:

 

Original Date

New Date

End of Self-Response

July 31st

October 31st

In-person Group Quarters (nursing facilities, correctional facilities, hospitals)

April 2nd – June 5th

July 1st – September 3rd

Count of People Experiencing Homelessness Outdoors

April 1

Needs further review

 

As of April 11, 2020, only 49% of the US have responded to the Census.  See the self-response rate for City of San Jose.

See our Vietnamese-language Census 2020 flyer.

You will receive the Census letter beginning mid-March 2020! Please get online once you get the letter and complete your Census 2020 duty. 10 minutes help us 10 years!

Tất cả mọi nhà trên nước Mỹ sẽ nhận lá thư này ngày mai 12 tháng 3. Tất cả người Việt trên nước Mỹ xin làm ơn lên mạng hoàn tất trách nhiệm Thống Kê Dân Số của mình. Mình cũng có thể hoàn tất qua điện thoại bằng tiếng Việt số 1-844-461-2020. Chỉ tốn 10 phút để bảo vệ gia đình và cộng đồng chúng ta 10 năm!

“The 2020 Census — America’s once-a-decade headcount — is here! Beginning March 12, the US Postal Service will be delivering the single largest First-Class Mail mailing within a 90-day period in its history — 590 million mailpieces from the US Census Bureau. 95% of America, or 143 million households, will be receiving a letter from the Census, an invitation with instructions to respond via the internet or by phone. Please familiarize yourself with the attached because they are the official mailings from the Census Bureau. So much is at stake with the 2020 Census, more so than previous headcounts. Please forward, share & inform others. Unlike voting, we ALL count, regardless of our immigration status, housing situations and/or whether we arrived in this great nation with or without documents. It’s OUR census!

LUNCH INVITATION for CENSUS 2020 at VACC with California Assemblymember Ash Kalra.

Jenny xin thay mặt ban tổ chức trân trọng mời mọi người đến dùng buổi cơm trưa với chúng tôi để bàn thảo về chuyện Thống Kê Dân Số. Câu chuyện này lại quan trọng hơn nữa vì có bệnh dịch Corona năm nay. Buổi cơm trưa thân mật miễn phí sẽ được tổ chức vào thứ Bảy này ngày 7 tháng 3 lúc 12g trưa tại TT Văn Hoá Vịêt Mỹ 2072 Lucretia Ave, San Jose do văn phòng dân biểu Ông Ash Kalra đảm trách và dưới sự bảo trợ của nhiều cơ quan chức năng và cơ quan thiện nguyện (ICAN, VIVO, AASC, VEF, VAR, và FHF, vv).

Hàng năm, chính phủ liên bang phải phân chia ngân sách cho các tiểu bang để chi dụng cho những dịch vụ cần thiết cho người dân. Số tiền mỗi tiểu bang nhận được tùy theo số dân ghi nhận trên thống kê dân số. Quận hạt và thành phố cũng dựa vào các con số này. Vì thế, chúng ta phải tích cực tham gia vào chương trình Thống kê năm nay để chính quyền địa phương có được đầy đủ ngân sách cho những dịch vụ cần thiết như tiền hỗ trợ nhà cửa, thức ăn, y tế, nạn dịch, hoả hoạn, đường xá, vv. TK Dân số mười năm mới có một lần. Nếu chúng ta khai thiếu, chúng ta sẽ bị thiệt thòi trong mười năm tới.

Hãy đến buổi thảo luận thứ bảy này để nắm rõ tình hình hơn. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Hãy đến vì quyền lợi tương lai của chúng ta, của con cháu chúng ta, của cộng đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc với cô Christina tại 408-277-1220,

Anna and Jenny pitched for the Census 2020 at the VMware Lunar New Year Celebration – Áo Dài presentation. Thanks to Cindy for this generous invitation.  Are you ready for the Census 2020? We need to be heard and everyone should be counted! What we do today will affect our future for the next 10-12 years!

Tất cả ai hiện đang sống trên đất Mỹ cần phải tham gia Chương Trình tổng Thống Kê Dân Số 2020. Mình không tham gia là tương lai mất hụt ngân sách cho cả 10-12 năm. Tương lai con cháu chúng ta rất lệ thuộc vào sự lên tiếng ghi danh cho chương trình này. 675 tỷ mỗi năm! Schools, roads, hospitals, social services, emergency services, etc. are all depend on the Census data!

FHF and VIVO hosts a Census Booth at the Vietnamese Tet Festival – Eastridge San Jose.

TẾT! Chúc mừng năm mới và mong mọi người không quên tham gia Thống Kê Dân Số. We are pushing for the Census 2020 at the Tết Festival SC Fairgrounds. Vui quá là vui. Thanks to the organizers Vietnamese Tết Festival and my dear Mylinh for providing us this wonderful opportunity to celebrate the culture and to do community work!

Attention Job Seekers! (Việt dưới đây) The Census Bureau is hiring for census takers/enumerators! Census jobs are flexible, pay between $30-$33 per hour and require no prior work experience though bilingual skills are highly desirable (e.g., Spanish, Mandarin, Vietnamese, and Tagalog). Interested individuals are encouraged to apply at http://bit.ly/2T0ns3m or visit a San Jose library for assistance with the online application. The schedule of workshops is available at http://bit.ly/38djj0W (no appointment is required). You can also visit the San Jose Job Center at 1601 Foxworthy Ave, San Jose, CA, 95125 every Wednesday and Friday between 1 PM to 4 PM to get hands-on assistance and learn more about the 2020 Census job opportunities.

Ai cần công việc làm thêm, giờ giấc linh hoạt và lương khoảng $30-$33/ một giờ, hãy làm việc với bộ Thống Kê Dân Số (Census Bureau). Công việc này đem lại lợi ích cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại San Jose nói riêng và tất cả người dân của thành phố San Jose nói chung. Anh chị có thể nộp đơn tại www.2020census.gov/jobs. Xin đọc kỹ Job Qualifications trước khi apply nhé! Nếu anh chị cần giúp đỡ với đơn xin việc, vui lòng đến San Jose Job Center tại địa chỉ 1601 Foxworthy Ave, San Jose, CA, 95125 vào mỗi thứ tư và thứ sáu trong khoảng thời gian từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều để được hỗ trợ. Anh chị cũng có thể đến thư viện thành phố để được hỗ trợ với đơn xin việc làm. Xin vui lòng xem lịch của thư viện tại http://bit.ly/38djj0W.