Rửa tay sạch để phòng tránh COVID-19

Trong giai đoạn dịch Corona bùng phát mạnh mẽ như hiện nay, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ là vô cùng cần thiết để có thể tự bảo vệ bản thân khỏi lây nhiễm. Rửa tay đúng cách là một kỹ năng thiết yếu cho mọi người để tự bảo vệ mình. Các em nhà FHF đã được các cô dạy rất kỹ về cách rửa tay và hàng ngày đều thực hiện trước các bữa ăn cũng như sau khi chơi.

Tất cả các biện pháp đảm bảo an toàn cho các em đều được FHF thực hiện nhằm bảo vệ các cháu tốt nhất có thể