FHF Board Members Anna and Jenny pitched for the US Census 2020 at the VMware Lunar New Year Celebration & Áo Dài presentation. Thanks to Cindy for this generous invitation!

Are you ready for the US Census 2020? We need to be heard and everyone should be counted! What we do today will affect our future for the next 10-12 years! The Census starts in April 2020 and ends in August 2020.

Tất cả ai hiện đang sống trên đất Mỹ cần phải tham gia Chương Trình tổng Thống Kê Dân Số 2020. Mình không tham gia là tương lai mất hụt ngân sách cho cả 10-12 năm. Tương lai con cháu chúng ta rất lệ thuộc vào sự lên tiếng ghi danh cho chương trình này. 675 tỷ mỗi năm!

CENSUS 2020 Census results help determine how much federal funding flows to our local communities. Be sure to complete your Census 2020. Schools, roads, hospitals, social services, emergency services, etc. are all depend on the Census data! Contact us if you have any questions about the Census. Tham gia Thống Kê Dân Số 2020 là trách nhiệm của tất cả những ai cư ngụ trên nước Hoa Kỳ.