News

Fundraising Gala – Danville, CA | March 9, 2019

Join us in making a difference! We are ecstatic to announce that you are cordially invited to the Wheel & Grace 2019 Fundraising Gala hosted by the Wheelchair Foundation, Light Dream Foundation and us! The event will be held at the Blackhawk Museum in Danville, CA...

Past Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eum sunt, nostrum, nulla voluptatibus, repellendus mollitia dignissimos vero incidunt deserunt a cupiditate. Eligendi eius voluptatum corporis odio? Soluta culpa perferendis ipsam.

Welcome America’s New Ambassador To Vietnam

In just a few short weeks, Ted Osius will arrive in Hanoi, settle into an elegant colonial home, and begin a job that is his “dream come true” as the new US Ambassador to Vietnam. Following an illustrious 25-year career in the Foreign Service, Mr. Osius was officially...

Through the Eyes of a Volunteer: Xuan Phu Shelter

Xuan Phu Shelter "The shelter has 13 girls and 9 boys, 22 in all. They melt my heart. Their politeness and pure joy solidified my reason to be here at this shelter. Their face, their smile, their dimples, their shyness, their skinny frame, their wide eyes, their...

ETA4 đến thăm các em

Thứ 7 vừa qua, nhóm sinh viên tình nguyện của ETA4 (English Through Academics, Athletics, and the Arts Abroad) đến thăm các em cùng với những món quà nhỏ. Những trò chơi kéo theo những tiếng cười lại xích các bạn sinh viên và các em nhỏ gần nhau hơn. Huggy bears,...

Mùa hè sôi động

Một mùa hè lại bắt đầu. Mùa hè này, các em lớn hơn mùa hè xưa. Các em cao hơn, các em trưởng thành hơn và các em yêu thương cuộc sống hơn. Các em bắt đầu một mùa hè với lớp học bơi. Được sự tài trợ của Quỹ Những Trái Tim Huế. Các em được tham gia lớp bơi 3 buổi sáng...