Hỗ trợ dài hạn về nhà ở

Hỗ trợ nhà ở dài hạn cung cấp hỗ trợ cho các gia đình, cá nhân, người cao tuổi, bà mẹ và trẻ em nhằm đạt được sự ổn định về nhà ở và tài chính của họ. Thông tin tại phần này giúp những người cần hỗ trợ tiếp cận dễ dàng và tiếp cận rộng rãi hơn.

English | Español | Tiếng Việt

Nhà ở Giá cả phải chăng

Tổng hợp các dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan và tổ chức thông qua hỗ trợ tài chính hoặc hướng dẫn để những người có nhu cầu có thể nhận được hỗ trợ tiền mặt, tiền thuê nhà, thực phẩm và các hỗ trợ tài chính khác.

Learn more

Hỗ trợ tài chính

Tổng hợp các dịch vụ do các cơ quan và tổ chức cung cấp thông qua hỗ trợ tài chính hoặc hướng dẫn để những người có nhu cầu có thể nhận được hỗ trợ tiền mặt, tiền thuê nhà, thực phẩm và các hỗ trợ tài chính khác.

Learn more

Dịch vụ nhà ở

Nơi trú ẩn và Dịch vụ dành cho người vô gia cư dành cho các gia đình, cá nhân, bà mẹ và trẻ em bị mất tài chính đột ngột, bạo lực, lạm dụng chất kích thích, bất công, khuyết tật và các điểm yếu cá nhân khác cần được giúp đỡ ngay lập tức. Nơi trú ẩn và Dịch vụ dành cho người vô gia cư có sẵn ở San Jose, California và các vùng lân cận;

Learn more