Hỗ trợ ngắn hạn về nhà ở

Hỗ trợ về nhà ở trong thời gian ngắn hạn là tổng hợp các căn nhà giá rẻ có sẵn, các dịch vụ tài chính và hỗ trợ nhà ở khác nhằm hướng dẫn những người đang cần nhà ở chuyển tiếp, nơi tạm trú, điều hướng các dịch vụ nhà ở phức hợp sẵn có, hỗ trợ tài chính, thực phẩm, thuốc men, và các nhu cầu thiết yếu khác để hướng tới đúng hướng.

English | Español | Tiếng Việt

Nơi trú ẩn khẩn cấp

Nơi trú ẩn và Dịch vụ dành cho người vô gia cư dành cho các gia đình, cá nhân, bà mẹ và trẻ em bị tổn thất tài chính đột ngột, bạo lực, lạm dụng chất kích thích, bất công, khuyết tật, và các điểm yếu cá nhân khác cần được giúp đỡ ngay lập tức. Nơi trú ẩn và Dịch vụ dành cho người vô gia cư có sẵn ở San Jose, California, và các khu vực lân cận;

Tìm hiểu thêm

Nhà ở ngắn hạn

Các nguồn tài nguyên nhà ở ngắn hạn là tổng hợp các căn nhà giá rẻ ngắn hạn có sẵn và các hỗ trợ khác để hướng dẫn những người đang cần nhà ở chuyển tiếp.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ tài chính

Tổng hợp các dịch vụ do các cơ quan và tổ chức cung cấp thông qua hỗ trợ tài chính hoặc hướng dẫn để những người có nhu cầu có thể nhận được hỗ trợ tiền mặt, tiền thuê nhà, thực phẩm và các hỗ trợ tài chính khác.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ nhà ở

Là một tập hợp các tổ chức cung cấp hỗ trợ bằng cách chỉ những người có nhu cầu đi đúng hướng và giúp họ điều hướng hệ thống nhà ở phức hợp một cách dễ dàng.

Tìm hiểu thêm