HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở

Đây là một kho thông tin hỗ trợ về Nhà ở dành cho các gia đình và cá nhân đang đối mặt với tình trạng bất ổn về nhà ở, tình trạng vô gia cư, và các nhu cầu cấp thiết khác. Những phần thông tin này được cung cấp để tạo ra các hướng dẫn và quy trình làm việc rõ ràng về cách điều hướng, truy cập và nhận các dịch vụ nhà ở cũng như các vấn đề về chủ nhà và người thuê nhà.
English | Español | Tiếng Việt

Hỗ trợ ngắn hạn về Nhà ở

Hỗ trợ về nhà ở trong thời gian ngắn hạn là tổng hợp các căn nhà giá rẻ có sẵn, các dịch vụ tài chính và hỗ trợ nhà ở khác nhằm hướng dẫn những người đang cần nhà ở chuyển tiếp, nơi tạm trú, điều hướng các dịch vụ nhà ở phức hợp sẵn có, hỗ trợ tài chính, thực phẩm, thuốc men, và các nhu cầu thiết yếu khác để hướng tới đúng hướng.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ dài hạn về Nhà ở

Hỗ trợ nhà ở dài hạn cung cấp hỗ trợ cho các gia đình, cá nhân, người cao tuổi, bà mẹ và trẻ em nhằm đạt được sự ổn định về nhà ở và tài chính của họ. Thông tin tại phần này giúp những người cần hỗ trợ tiếp cận dễ dàng và tiếp cận rộng rãi hơn.

Tìm hiểu thêm

Giam giữ bất hợp pháp

Phần này giải thích các Quyền và Trách nhiệm của Chủ nhà và Người thuê thông qua quy trình Giam giữ Bất hợp pháp (trục xuất) và và hòa giải.

Tìm hiểu thêm